Sprawdzone domowe sposoby

Urazy brzucha

Urazy brzucha spowodowane są przeważnie przez upadek, przejechanie, potrącenie przez samochód, rower, uderzeniem mocno kopniętą piłką itp. Jeśli ofiarą jest małe dziecko trudno jest odpowiedzieć na pytanie, co się dziecku stało. Dlatego bezpieczniej jest zawsze oddać dziecko na obserwację do szpitala, gdzie w razie potrzeby będzie można natychmiast wykonać niezbędną operację.

Transport chorego do szpitala po każdym wypadku, a po urazie głowy i brzucha szczególnie, musi być bardzo ostrożny. Trzeba go zabezpieczyć przed wstrząsami w drodze. Najlepiej przewozić go karetką pogotowia ratunkowego. Należy też pamiętać o tym, że choremu, który został uderzony w brzuch lub przejechany, nie wolno podawać nic do picia ani do jedzenia, można mu tylko zwilżyć wargi.

Pojawienie się takich objawów, jak: zimne poty, pragnienie, zatrzymanie gazów i moczu, jest groźnym objawem, świadczącym o tym, że uległy uszkodzeniu narządy jamy brzusznej, takie jak jelita, nerki. W tych wypadkach rokowanie co do życia pacjenta nie zawsze może być pomyślne i wszelkie wstrząsy mogą stan jego jeszcze pogorszyć. Dlatego też lepiej jest wtedy chorego przenieść na noszach, jeśli odległość z domu do szpitala nie jest zbyt duża, albo niezwłocznie zawiadomić pogotowie. Należy pamiętać, że czasami uraz brzucha, nie powodujący nawet zranienia, może doprowadzić do pęknięcia takich narządów, jak wątroba, śledziona lub pęcherz moczowy. Wtedy tylko natychmiastowa operacja może uratować ofiarę. Kiedy mamy do czynienia z urazem brzucha, początkowo nie możemy stwierdzić, czy uraz jest groźny, czy nie — dlatego w czasie transportu musimy zachować daleko idącą ostrożność. Chorego układamy na plecach lub na boku, z nogami zgiętymi w stawach kolanowych i biodrowych. Ułożenie takie znosi napięcie mięśni brzucha, a w konsekwencji zmniejsza ból. Chory nieprzytomny lub półprzytomny może czasami próbować usiąść, co nie jest wskazane. Dlatego w czasie transportu musi być pod czyimś nadzorem.

Jeśli urazowi brzucha towarzyszy wypadnięcie trzewi, przykrywamy je jałową gazą. Przedmiotów tkwiących w ranie brzucha nie usuwamy, tylko przykrywamy jałowym opatrunkiem z gazy.


Pokrewne tematy: