Sprawdzone domowe sposoby

Zatrucie środkami ochrony roślin

Środki służące do ochrony roślin zwiększają plony i nikt nie wstrzyma lawiny coraz to nowych środków używanych w tym celu, mimo że kryje to także w sobie wzrost możliwości zatruć, nieraz bardzo ciężkich, a nawet śmiertelnych. Dlatego wraz ze wzrostem użycia tych środków powinna podnosić się świadomość ludzi co do konieczności zachowania daleko idących ostrożności przy ich stosowaniu. Konieczne jest dokładne zapoznanie się z podanymi na opakowaniach i w załączonych ulotkach sposobami stosowania tych środków i zachowania się w momencie ich używania.

Niebezpieczeństwo zatrucia pestycydami, a wśród nich szczególnie tymi, które są organicznymi związkami fosforu, istnieje już w miejscu ich produkcji, w czasie transportu, magazynowania, a przede wszystkim w czasie ich stosowania. Zatrucie może nastąpić przez przewód pokarmowy, drogi oddechowe, spojówki oczu i skórę. Preparaty te produkowane są w różnych postaciach: jako płyn, proszek, tabletki, papki, gaz. Różna więc będzie droga wniknięcia ich do organizmu; jeśli przez przewód pokarmowy i drogi oddechowe, to działanie będzie niemal natychmiastowe (do pół godziny), jeżeli przez skórę, spojówki, to nieraz działanie uwidoczni się dopiero po kilku godzinach.

Ostre zatrucie może się objawiać: nudnościami, wymiotami, gwałtownymi bólami brzucha, biegunką, zwężeniem źrenic, łzawieniem, zaburzeniem w widzeniu, bólem i zawrotami głowy, ogólną pobudliwością, drgawkami, trudnościami w oddychaniu oraz utratą przytomności, a nawet śmiercią.

Zatrucie przewlekłe charakteryzuje się: złym samopoczuciem, mruganiem powiek, uczuciem znużenia, zawrotami i bólami głowy, uczuciem lęku, ślinotokiem, osłabieniem, drżeniem mięśni, nudnościami i wymiotami.

Wymienione objawy nie muszą ujawniać się wszystkie — zależy to od środka powodującego zatrucie oraz ilości wchłoniętych pestycydów i wieku zatrutego.

Najczęstszymi przyczynami zatruć jest przebywanie ludzi tam gdzie prowadzone są (lub niedawno były) opryski drzew, krzewów, warzyw, zbóż, łąk a także zabudowań gospodarskich. Zatrucie może nastąpić również poprzez kontakt ze zużytymi opakowaniami po pestycydach. Szczególnie zwrócić należy uwagę na dzieci. Niedostateczne zabezpieczenie pestycydów przed wścibskimi dziećmi, które mogą nie tylko bawić się nimi, nawzajem się obsypywać, ale mogą ich też spróbować, co grozi niebezpieczeństwem ciężkiego zatrucia. Może też się zdarzyć, że dziecko spożyje opryskane produkty rolne lub napije się wody, w której znalazły się pestycydy. Często też zdarzają się zatrucia które są wynikiem niewłaściwego stosowania środków ochrony roślin (chodzi tu o niewłaściwy sposób opryskiwania ale także o zbyt duże dawki, nieodpowiednio dobrany typ środka chemicznego do danych roślin, spożycie roślin po zbyt krótkim okresie od opryskiwania).

Zatruta osoba powinna się znaleźć jak najszybciej w szpitalu, gdzie może otrzymać właściwą pomoc, niemniej poszkodowanemu powinniśmy sami przyjść z pomocą i to jak najszybciej — usunąć go z miejsca działania trucizny i jeśli zachodzi potrzeba zastosować sztuczne oddychanie. Przy zatruciach doustnych podawać płyny obojętne z dodatkiem sody oczyszczonej, mąki kartoflanej, krochmalu lub węgla lekarskiego i spowodować wymioty. Nie wolno podawać mleka, oleju rycynowego, tłuszczu, alkoholu, ponieważ środki te ułatwiają wchłonięcie trucizny. Skórę skażoną trucizną myjemy wodą z mydłem.

Duże niebezpieczeństwo dla życia zachodzi wtedy, kiedy trucizna dostała się do dróg oddechowych. Spowodować to może obrzęk błony śluzowej oskrzeli i nadmiernie dużo wydzieliny w oskrzelach, co może spowodować śmierć. Staramy się, jeśli to jest możliwe, odessać śluz z jamy ustnej i gardła za pomocą gruszki używanej np. do lewatyw.

Widzimy więc, że tylko zachowanie daleko idącej ostrożności może uchronić nas od zatrucia, gdyż pomoc lekarska, nieraz i wcześnie udzielona, nie zawsze jest skuteczna przy zatruciu pestycydami. Należy podkreślić, że im osoba młodsza, tym łatwiej ulega zatruciu i ciężej je przechodzi.


Pokrewne tematy: