Sprawdzone domowe sposoby

Kleszczowe zapalenie mózgu

Najpoważniejszą chorobą wywołaną zarażeniem przez kleszcze jest w Polsce tzw. kleszczowe zapalenie mózgu. Chorobę wywołuje wirus, który co prawda jest bardzo wrażliwy na wysuszanie czy pasteryzację, jednak może przetrwać bardzo długo we krwi, mleku i w maśle. Zakażenie jednak następuje prawie wyłącznie od ukąszenia kleszcza pospolitego (lxodes ricinus). Wirusy są przenoszone przez kleszcze we wszystkich fazach rozwojowu (jaja, larwy, nimfy i postacie dorosłe). Jednocześnie wiadomo, że wiele dzikich zwierząt jest nosicielami tego wirusa, ale dla nich nie jest on chorobotwórczy. Źródłem zakażenia kleszczy mogą być rozmaite zwierzęta (np. ryjówki, krety, jeże, norniki, piżmaki, psy, lisy, sarny, jelenie, krowy i inne).

Wirusy namnażają się w węzłach chłonnych człowieka, a objawy choroby mogą się ujawnić po 2-5 dniach. Na ogół choroba przebiega dość łagodnie i pojawia się odporność, ale jednocześnie człowiek staje się nosicielem zarazka. Tylko w około 30% przypadków zachorowanie jest groźniejsze. W Polsce na kleszczowe zapalenie mózgu w 2001 roku zachorowało 205 osób, a w 2002 - 126. Najczęściej przypadki takie zdarzały się w województwach północno-zachodnich, pozostałe zachorowania były przeważnie związane ze spędzaniem urlopów w rejonie lasów augustowskich, czy białowieskich.

Choroba ma przebieg dwufazowy. Kilka dni po zakażeniu pojawia się gorączka, bóle głowy i stawów, nieżyt górnych dróg oddechowych - podobnie jak w przypadku innych zakażeń wirusowych, np. grypą. Po kilku dniach objawy ustają, a po pewnym czasie - do 20 dni, mogą się pojawić nudności, bóle głowy, zakłócenia nerwowe, depresja. Dzieci łatwiej znoszą zakażenie. Choroba zwykle kończy się wyzdrowieniem, czasem jednak objawy ze strony układu nerwowego mogą utrzymywać się dość długo. Szczepionka przeciwko tej chorobie jest dostępna. Obejmuje ona trzy dawki: pierwszą, drugą po 1-3 miesiącach, i kolejną po 8-12 miesiącach. Odporność gwarantowana jest na trzy lata. Potem można doszczepiać się poje-dynczą dawką co kilka lat. Szczepionka użyteczna może być właściwie tylko dla osób, które zawodowo związane sąz przebywaniem w lesie na północy naszego kraju.

Choroba ta została zidentyfikowana i opisana w 1924 roku jako endemiczna dla Puszczy Białowieskiej. Podobne zachorowania wywoływane przez pokrewne wirusy, także przenoszone przez kleszcze, znane są w obszarach leśnych Austrii, Niemiec, tajdze syberyjskiej i na północy europejskiej części Rosji.Pokrewne tematy: