Sprawdzone domowe sposoby

Trojszyk ulec

Trojszyk ulec (Tribolium confusum) jest małym, długości 3-4 mm, brązowoczerwonym chrząszczem. Na grzbietowej części jego pancerzyka widoczny jest wzorek z drobnych, wgłębionych punkcików.

Trojszyk ulec przywędrował do nas z gorących stref klimatycznych. Spotykany jest wszędzie tam, gdzie przechowuje się żywność. Szczególnie "upodobał" sobie zepsute przetwory mączne.

Samice składają jaja wprost do pokarmu. W ciepłym pomieszczeniu i w odpowiednim pożywieniu rozwój larw trwa 20-35 dni. Jeżeli pokarm jest nieco gorszej jakości, rozwój larwalny przedłuża się nawet do 4 miesięcy. Larwy trojszyka są bardzo wytrzymałe na głód - przebywając w temperaturze pokojowej, mogą przeżyć 3 tygodnie; w temperaturze 15°C - żyją jeszcze po 50 dniach. Przepoczwarczenie następuje na pożywieniu. Wychodzący z poczwarki po kilku lub kilkunastu dniach (w zależności od temperatury otoczenia) dorosły chrząszcz od razu rozpoczyna żerowanie. W ogrzewanych pomieszczeniach rozwija się 4-6 pokoleń trojszyków rocznie. Mogą one żyć nawet do trzech lat.

Zgniecione lub podrażnione chrząszcze wydzielają substancję o charakterystycznym, nieprzyjemnym zapachu, mającą właściwości drażniące. Dla naszych zapasów groźne są zarówno larwy, jak i dorosłe osobniki. Odżywiają się tym samym pokarmem: ziarnami zbóż i przetworami zbożowymi, suszonymi owocami, ziołami, grzybami, warzywami. Nie gardzą też czekoladą. Mogą uszkadzać także zbiory entomologiczne. W warunkach domowych wystarczy im odrobina zapomnianych okruszków rozsypanych za szafką w kuchni.

Zwalczanie trojszyków polega na wykorzystaniu niskich temperatur - już przy 7°C wszystkie stadia giną w ciągu 25 dni, a przy 0°C - dorosłe chrząszcze już po kilku dniach. Staranne wietrzenie kuchni lub spiżarki z zapasami w okresie jesienno-zimowym powinno pomóc w pozbyciu się tych szkodników. Częste przeglądanie zapasów i usuwanie zaatakowanych produktów jest również działaniem koniecznym. Produkty, w których rozwijają się trojszyki, nie nadają się już do spożycia - mają nieprzyjemny zapach i często zmienioną barwę.

W zapasach często można spotkać także inne trojszyki, np. trojszyka ciemnego (Tribolium madens) oraz gryzącego (Tribolium castaneum). Są one zbliżone wyglądem, wymaganiami życiowymi i upodobaniami pokarmowymi do trojszyka ulca i podobnie jak on wrażliwe na niskie temperatury. Zwalcza się je takimi samymi środkami jak opisanego tutaj trojszyka ulca.


Pokrewne tematy: