Sprawdzone domowe sposoby

Strąkowiec fasolowy

Jest to niewielki, dochodzący do 3-4 mm długości, chrząszcz. Chitynowe pokrywy jego skrzydeł są żółtozielone z deseniem szarych plam. Nie sięgają one do końca odwłoka (taka długość pokryw jest cechą charakterystyczną wszystkich strąkowców).

Strąkowiec fasolowy występuje we wszystkich strefach klimatycznych, zarówno w polowych uprawach fasoli, jak i w pomieszczeniach, gdzie się ją magazynuje.

Samice składają jaja na polu do zamkniętych jeszcze strąków, a w przechowalni - pomiędzy ziarnami fasoli. Wylęgłe z jaj młode larwy wgryzają się w nasiona. W jednym nasieniu może rozwijać się ich nawet ponad 20. Przepoczwarczają się one wewnątrz ziarna, przygotowując przedtem miejsce wyjścia dla dorosłego owada: wygryzają korytarzyk w miąższu, pozostawiając jego wylot zamknięty tylko łupiną nasienną. Zarówno miejsce wniknięcia larwy (otworek), jak i zamknięte okienko przygotowane dla dorosłego strąkowca (w postaci ciemniejszego kółeczka) są z zewnątrz dobrze widoczne. Rozwój jednego pokolenia tego szkodnika w temperaturze pokojowej trwa około 80 dni. Wyższa temperatura wpływa na skrócenie cyklu życiowego (w krajach o gorącym klimacie rozwija się nawet 8 pokoleń rocznie).

Zabezpieczenie się przed nimi polega na odpowiednim opakowaniu i przechowywaniu ziaren roślin strączkowych. Najlepsze są płócienne woreczki wykonane z naturalnych tkanin o gęstym splocie - owady nie przedostają się przez nie (i nie wydostaną się z zaatakowanej partii ziarna) a jednocześnie jest dostęp powietrza, dzięki czemu nasiona nie pleśnieją. Opakowania papierowe są natomiast z łatwością przegryzane przez larwy i dorosłe chrząszcze. Miejsce przechowywania ziaren roślin strączkowych powinno być suche, chłodne i przewiewne.

W warunkach domowych zaatakowaną fasolę można przebrać, usuwając uszkodzone ziarna. Ten sposób jest na pewno skuteczny przy małej ilości fasoli i niewielkim stopniu porażenia. Nie możemy jednak przebierać całego worka. Silnie uszkodzoną fasolę należy wyrzucić. Innym sposobem walki ze strąkowcami jest stosowanie wysokich lub niskich temperatur. Już w 10°C wszystkie stadia rozwojowe tego owada giną po upływie 12 godzin, a w temperaturze 55-60°C i w suchym powietrzu - po 24 godzinach. W przypadku magazynów z fasolą stosuje sie odpowiednie środki chemiczne ale już zaatakowane nasiona muszą oczywiście zostać wyrzucone.

Strąkowce

Nazywamy tak chrząszcze, które uszkadzają nasiona roślin strączkowych (grochu, soczewicy, bobu, fasoli). Właściwymi szkodnikami są larwy, gdyż ich rozwój od jaja do poczwarki przebiega właśnie we wnętrzu nasion. W zależności od gatunku, w pojedynczym ziarnie może rozwijać się jedna lub wiele larw. Niektóre ze strąkowców żerują tylko na jednym gatunku roślin (np. strąkowiec grochowy, soczewicowy), inne mogą atakować nasiona kilku gatunków (np. strąkowiec bobowy, fasolowy). Cykl rozwojowy wszystkich strąkowców jest podobny. Identyczne są też metody walki z nimi i środki do tego użyte.


Pokrewne tematy: