Sprawdzone domowe sposoby

Mucha jesienna (zgniłówka)

Mucha jesienna (łac. Fannia canicularis, zwana też zgniłówką), jest bardzo podobna do muchy domowej, ale jest od niej mniejsza. Samice mają wydłużony odwłok szaro zabarwiony z ciemniejszym pasem na stronie grzbietowej. Na boku odwłoka znajdują się charakterystyczne żółte plamki. Na tułowiu widoczne są trzy podłużne pręgi.

Muchę jesienną często możemy spotkać w pomieszczeniach mieszkalnych, inwentarskich - najliczniej jesienią. Muchy te znane są ze swych ustawicznych lotów wokół wiszących lamp, w pobliżu których się gromadzą. Podczas tych lotów samce nakłaniają samice do kopulacji.

Larwy zgniłówki rozwijają się w resztkach żywności lub odchodach. Łatwo je można odróżnić od larw muchy domowej. Są wydłużone, lekko spłaszczone, z licznymi rozgałęziającymi się wyrostkami na całym ciele. Pełny rozwój, od jaj poprzez larwy i poczwarki do dorosłych owadów, trwa około miesiąca.

Szkodliwość tego gatunku jest podobna jak muchy domowej. Owad ten może mechanicznie przenosić drobnoustroje - bakterie, wirusy, pierwotniaki chorobotwórcze, jaja robaków pasożytniczych. Zwalczamy ją podobnie jak inne gatunki much. Ze względu na jej upodobanie do ciągłego krążenia wokół lamp i innych wiszących przedmiotów szczególnie skuteczne są lepy.


Pokrewne tematy: