Sprawdzone domowe sposoby

Zasady wykładania trutek

Wykładanie trutek w pobliżu zabudowań.

W pobliżu zabudowań trutkę należy umieszczać w skrzynce (karmnikach) lub innym pojemniku, przystosowanym do tego celu. Wielkość skrzynki może być różna, jednak najczęściej wymiary jej wynoszą 50 x 30 x 20 cm. W dwóch przeciwległych ściankach skrzynki wycina się otwory o wymiarach 7,5 x 5 cm. Skrzynka może być zamykana na skobel lub obciążona z góry czymś ciężkim, np. kamieniem. Na wierzchu jej umieszcza się ostrzegawczy napis i znak. Jeżeli brak jest odpowiednich skrzynek lub innych pojemników, trutkę należy umieszczać pod odpowiednio ułożonymi cegłami, w rurkach drenarskich itp. Przez pierwsze 10 dni karmniki powinny być puste, aby się gryzonie do nich przyzwyczaiły. Następnie do karmników wkłada się przynętę, uzupełniając ją w miarę zjadania jej przez szkodniki. Po stwierdzeniu maksymalnego spożycia przynętę zastępuje się trutką. Karmniki uniemożliwiają zwierzętom domowym i gospodarskim zjedzenie trutki, a ponadto zabezpieczają ją przed bezpośrednim działaniem deszczu, wiatru i słońca.

Wykładanie trutek na nie zabudowanej przestrzeni.

W ogrodzie trutkę umieszcza się albo w zamieszkałej norze gryzoni, albo w dołku (głębokości 20 cm) wykopanym w ziemi. Dołek przykrywa się matą słomianą, dachówką, cegłą itp. Jeśli zagęszczenie szkodników jest duże i trudno jest wyłożyć trutkę do wszystkich zamieszkałych nor, umieszcza się ją punktowo, licząc jeden punkt trucia na powierzchnię 5-10 m². Dobrze jest umieszczać punkty trucia w rowkach lub wyoranych bruzdach.

Ilość trutki umieszczanej w punkcie trucia.

Trutka powinna być podawana zawsze w nadmiarze. Na przykład w jednym punkcie trucia szczurów należy wykładać 850 g trutki, przeznaczając 30-40 g na jednego osobnika. Zwalczając norniki i myszy w jednym punkcie trucia należy umieszczać 120-250 g trutki. W punktach trucia, w których trutka jest zjadana, ubytki należy stale uzupełniać, natomiast likwidować te punkty, które gryzonie omijają. W akcjach obejmujących duży obszar przeprowadza się kontrolę ilości zjadanej trutki po 2, 5 i 10 dniach.

Środki ostrożności obowiązujące przy stosowaniu preparatów gryzoniobójczych.

  • Nie należy dotykać preparatów gołą ręką.
  • Trutkę trzeba chronić przed dziećmi, zwierzętami domowymi i gospodarskimi oraz ptactwem.
  • Trutkę wolno wykładać tylko w miejscach naturalnego żeru gryzoni, na ścieżkach wydeptanych przez gryzonie, w miejscach zacienionych i spokojnych.
  • Trutki należy przechowywać i przenosić w szczelnie zamkniętych naczyniach lub opakowaniach a w punktach trucia wykładać specjalnie do tego celu przeznaczoną łyżką.
  • W miejscach wyłożenia trutek należy umieścić napisy ostrzegawcze.
  • Po zakończeniu akcji należy zebrać pozostałą trutkę oraz puste opakowanie i spalić je.
  • Wszystkie padłe gryzonie należy zebrać i zakopać głęboko w ziemi lub spalić.


Pokrewne tematy: