Sprawdzone domowe sposoby

Boraks

Boraks, inaczej czteroboran sodowy, występuje w naturze (Tybet, Kalifornia), tworząc bezbarwne kryształy, rozpuszczalne w wodzie. Znajduje zastosowanie w ceramice, farbiarstwie, garbarstwie, przemyśle szklarskim i kosmetyce. Stosowany jest jako surowiec do otrzymywania różnych związków boru (np. perły boranowe).