Powierzchnię badanego przedmiotu oczyszcza się od ewentualnych zanieczyszczeń, powłoki tlenków lub też warstwy srebrzenia. Najlepiej przedmiot spiłować do głębokości 0,3 mm (w niewidocznym miejscu) i w miejscu tym umieścić kropelkę cieczy chromowej. Wystąpienie krwistoczerwonego osadu (plamy) daje gwarancję, że badany przedmiot jest wykonany ze srebra.