Sprawdzone domowe sposoby

Przybory i środki chemiczne do usuwania plam

Z przyborów do usuwania plam wymienić należy ponadto małe miseczki, głęboki talerz i kubeczek. Naczynia te są używane przy usuwaniu zanieczyszczeń rozpuszczalnych w wodzie. Zwykły czajnik, znajdujący się w każdej kuchni, służy do wytwarzania pary wodnej, która również ma zastosowanie przy usuwaniu plam.

A teraz kilka uwag na temat środków chemicznych stosowanych do usuwania plam. Chemikalia te, należy stosować z zachowaniem najwyższej ostrożności, zalecanej zresztą w stosunku do wszelkich substancji chemicznych. Personel sklepów branżowych udziela rad i wskazówek dotyczących właściwego obchodzenia się z poszczególnymi substancjami chemicznymi, ostrzegając jednocześnie nabywców przed możliwością niebezpieczeństwa związanego z ich użyciem.

Chemikalia często bywają truciznami lub substancjami łatwo palnymi, należy zatem przechowywać je w miejscach niedostępnych dla dzieci, a także mieć na uwadze groźbę pożaru lub wybuchu. Przed użyciem należy więc zapoznać się dokładnie z właściwościami stosowanych chemikaliów. W związku z powyższym do przechowywania chemikaliów w gospodarstwie domowym nadają się wyłącznie opakowania oryginalne (butelki, pudełka itp.), w których są sprzedawane te substancje. W żadnym przypadku nie należy przelewać, przesypywać lub przekładać chemikaliów do opakowań po artykułach żywnościowych, byłaby to bowiem karygodna lekkomyślność. Jeżeli przechowujecie w domu jakieś chemikalia w butelkach po piwie czy napojach gazowanych, to nie zwlekajcie z ich natychmiastowym usunięciem. Liczne poważne, niekiedy nawet śmiertelne zatrucia chemikaliami używanymi do usuwania plam stanowią smutne świadectwo lekkomyślności ludzkiej.

Sprzedawane w handlu substancje trujące są opatrzone zawsze nalepką z napisem "Trucizna" lub "Ostrożnie!". Należy zwracać uwagę na to, aby napis ten był zawsze wyraźny. Nie powinno się także przechowywać resztek chemikaliów, lecz - ewentualnie po zasięgnięciu porady fachowca - należy je zniszczyć. W ten sposób można uchronić siebie i swoje otoczenie przed zbędnymi szkodami lub nawet przed niebezpieczeństwem .

Poniżej omówiono chemikalia, występujące pod postacią ciał stałych i płynów, najczęściej stosowane w gospodarstwie domowym do usuwania plam z tkanin i innych przedmiotów. W nawiasach podano nazwy systematyczne lub żargonowe.

Chemikalia wybielające

Chemikalia rozpuszczające i rozkładające plamy

 • amoniak (wodny roztwór amoniaku), zwany wodą amoniakalną,
 • boraks (czteroboran sodowy),
 • gliceryna (glicerol),
 • ocet (rozcieńczony kwas octowy),
 • kwaśny szczawian potasowy (sól szczawikowa - trucizna!),
 • tiosiarczan sodowy (antychlor),
 • rozcieńczony kwas solny,
 • spirytus mydlany (mydło w płynie ze spirytusem),
 • kwas cytrynowy lub kwas winowy,
 • olejek terpentynowy lub terpentyna,
 • magnezja (tlenek magnezu)

Rozpuszczalniki

 • aceton lub octan amylu,
 • benzyna ekstrakcyjna,
 • spirytus denaturowany lub alkohol propylowy (propanol)
 • płyn do wywabiania plam lub czterochlorek węgla (tetra), tri (trójchloroetylen), per (czterochloroetylen).

Wymienione chemikalia są do nabycia w sklepach chemicznych.


Pokrewne tematy: