Sprawdzone domowe sposoby

Woda Burowa

Woda Burowa często nazwana "płyn Burowa", jest to wodny roztwór zasadowego octanu glinowego. Woda Burowa jest stosowana w lecznictwie (do robienia okładów przy stanach zapalnych) a także w weterynarii. Do celów leczniczych stosuje się 7,5%-owy roztwór. Nazwa pochodzi od nazwiska (Burow) lekarza żyjącego w Królewcu, w latach 1809-1874.