Sprawdzone domowe sposoby

Wazelina

Wazelina - biała lub żółtawa, mazista masa, będąca mieszaniną węglowodorów parafinowych. Wazelina nie rozpuszcza się w wodzie, rozpuszcza się natomiast dobrze w eterze, benzynie i chloroformie. Otrzymuje się ją podczas destylacji ropy naftowej (wazelina naturalna) lub poprzez zmieszanie olejów mineralnych z cerezyną, petrolatum (wazelina sztuczna). Stosowana jest głównie w kosmetyce, jako smar, do konserwacji metali i skóry.