Sprawdzone domowe sposoby

Stearyna

Stearyna - biała lub żółtawa masa nierozpuszczalna w wodzie, złożona głównie z kwasów: stearynowego i palmitynowego. Otrzymuje się ją przez hydrolizę tłuszczów i oddzielenie od ciekłego kwasu olejowego. Stearyna stosowana jest głównie przy produkcji świec a także w przemyśle kosmetycznym.