Sprawdzone domowe sposoby

Perhydrol

Perhydrol - jest to 30% wodny roztwór nadtlenku wodoru. Sam nadtlenek wodoru i jego roztwory są energicznymi utleniaczami. Perhydrol i woda utleniona (3% roztwór nadtlenku wodoru) są stosowane do dezynfekcji, wybielania i w przemyśle - jako utleniacz. Jako ciekawostkę można dodać, iż w czystej postaci, nadtlenek wodoru był w czasie wojny stosowany do napędu rakiet V1 i V2.