Sprawdzone domowe sposoby

Gliceryna

Gliceryna (alkohol trójwodorotlenowy) - gęsta ciecz o słodkim smaku, dobrze miesza z wodą i alkoholem. Gliceryna jest dobrym rozpuszczalnikiem, jest czynna chemicznie, tworzy estry. Glicerynę otrzymuje się przez hydrolizę tłuszczów w obecności katalizatorów i emulgatorów a także metodą syntetyczną z propylenu otrzymywanego z ropy naftowej w procesie krakingu. Gliceryna ma szerokie zastosowanie. Wykorzystuje się ją m.in. do produkcji nitrogliceryny, dynamitu, alkidali oraz pochodnych celulozy, do syntezy barwników (np. błękit alizarynowy), różnych plastyfikatorów, w przemyśle farmaceutycznym, kosmetycznym i spożywczym.