Sprawdzone domowe sposoby

Eter

Eter (w domyśle eter etylowy), zwany też eter dwuetylowy lub eter siarkowy - bezbarwna ciecz, ruchliwa i lotna, o przyjemnym zapachu. Słabo rozpuszcza się w wodzie za to dobrze w rozpuszczalnikach organicznych. Jest to substancja palna, z powietrzem tworzy mieszaninę wybuchową. Eter otrzymuje się z alkoholu etylowego przez działanie kwasem siarkowym. Stosuje się go w medycynie (jako środek znieczulający i w narkozie) oraz jako rozpuszczalnik.