Sprawdzone domowe sposoby

Amoniak

Amoniak (najważnieszy związek azotu z wodorem) jest to bezbarwny gaz o bardzo ostrym zapachu. W przyrodzie, powstaje jako naturalny produkt rozkładu tkanek białkowych. W przemyśle i rolnictwie ma bardzo duże znaczenie. Produkuje sie z niego m.in. nawozy sztuczne (sole amonowe), sodę, kwas azotowy. Stosuje sie go też do zmydlania tłuszczów, a w chłodnictwie, jako czynnik chłodniczy (ciekły amoniak ma bardzo duże ciepło parowania).