Sprawdzone domowe sposoby

Aceton

Aceton (inna nazwa: propanon lub dwumetyloketon) jest to bezbarwna ciecz o silnym zapachu, łatwopalna, miesza się łatwo z wod±, alkoholem i eterem. Rozpuszcza tłuszcze, żywice naturalne i sztuczne, szelak, acetyloceluloze, nitroceluloze i inne. Otrzymuje się go poprzez such± destylacje octanu wapniowego, z alkoholu izopropylowego, z kwasu octowego (dehydratacja w temp. 400 stopni), poprzez syntezę acetylenu i pary wodnej a także w procesie butanolowo-acetonowej fermentacji żyta, kukurydzy, ziemniaków i innych. Ma bardzo szerokie zastosowanie, najczę¶ciej jako bardzo dobry rozpuszczalnik, przy produkcji farb i lakierów, w produkcji acetylocelulozy i nitrocelulozy, celuloidu, do wyrobu szkła organicznego, indyga a także jako składnik innych syntez.