Sprawdzone domowe sposoby

Suszenie warzyw

Przed suszeniem warzywa obgotowuje się (blanszuje). Warzywa można suszyć na słońcu, w piecu, w suszarkach elektrycznych lub w specjalnie do tego celu zbudowanej suszarni.

Najprostszym sposobem, lecz uzależnionym od pogody, jest suszenie na słońcu. Ze względu na małe u nas nasłonecznienie nie suszy się w ten sposób większych ilości warzyw. Dobre wyniki otrzymuje się przy suszeniu niewielkich ilości warzyw w piecu kuchennym lub chlebowym. Podczas suszenia należy zostawić drzwiczki nieco uchylone, zasuwę (szyber) zaś całkowicie wysunąć, aby był dobry ciąg powietrza i aby mogła ulatniać się para powstająca z wody zawartej w warzywach. Brak powietrza powoduje zaparzenie się suszu, który traci wówczas smak i właściwą barwę oraz trudniej się suszy.

Warzywa suszy się na sitach. Sita są to drewniane ramy, obciągnięte z jednej strony siatką ocynowaną lub ocynkowaną. Ramy mogą być również obciągnięte rzadką tkaniną, tzw. merlą, plecionką z wikliny, cienkiego bezbarwnego sznurka lub grubych lnianych nici.

Przy suszeniu większej ilości warzyw stosuje się suszarki o naturalnym lub sztucznym przepływie powietrza. Naturalny przepływ powietrza polega na ruchu ogrzanego powietrza ku górze i wyciąganiu go poza suszarkę przez wyciąg kominowy. Sztuczny przepływ powietrza osiąga się przez zastosowanie wentylatorów. Ogrzane powietrze przepływa od dołu suszarni ku górze przez szereg sit ustawionych jedne na drugich i wzbogacone w parę wodną usuwane jest na zewnątrz suszarni. Dolne sita z wysuszonymi warzywami wyjmuje się, pozostałe przesuwa do dołu, a na górze wstawia się sita z warzywami do suszenia. Należy przy tym zwracać uwagę, aby warstwa była równomierna. Gotowy susz przechowuje się w torebkach foliowych, szczelnie zakorkowanych gąsiorkach, a najlepiej w hermetycznie zamkniętych naczyniach.

W ostatnich latach pojawiły się małe i bardzo wygodne elektryczne suszarki do warzyw i grzybów. Ze względu na ich niewielką objętość suszenie większej ilości warzyw trwało by jednak dosyć długo.Pokrewne tematy:


Kategorie: